Tuotantotilojen laajennus
energiatehokkaiden pumppuryhmien
esivalmistukseen

Rakennutamme laajennuksen pumppuryhmien ja LTO-kokonaisuuksien esivalmistusta varten. Nykyisissä tiloissa suurempien ryhmien käsittely on tullut hankalaksi, mistä johtuen tarvitaan sekä lisää tilaa että parempia työkaluja ryhmien käsittelyyn. Laajennus valmistuu syksyllä 2024 ja on Euroopan unionin osarahoittama.

Investoimalla tuotantotilojen laajennukseen pystymme vastaamaan markkinoiden kasvavaan
kysyntään oikea-aikaisesti ja laadullisesti riittävällä tasolla. Samalla pystymme tavoittelemaan uusia
nykyistä laajempia markkinoita.


Investointihankkeen avulla mahdollistetaan yrityksen liiketoiminnan kehittyminen ja kasvu myös
haasteellisessa toimintaympäristössä, parannetaan yrityksen toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta sekä
pystytään lisäämään innovatiivisten, tehokkaiden energiaa säästävien pumppuryhmien valmistusta ja täten
välillisesti pienentämään rakennusten negatiivisia ympäristövaikutuksia.
Investointihankkeen avulla pystytään lisäämään yrityksen työllistämismahdollisuuksia ja mahdollistamaan liikevaihdon kasvu. Investoinnin avulla kykenemme myös palvelemaan asiakkaitaan tehokkaammin, mikä tuo yritykselle kilpailuetua tulevina vuosina. Investointi parantaa täten yrityksen kykyä hankkia uusia asiakkuuksia.


Tuotantotilojen laajennusinvestointi-hankkeen kustannusarvio on 654 675 € ja kesto 01.04.2022 -
30.09.2024. Itse rakennusaika on noin vuoden lyhyempi.

Laajennus on pääosiltaan valmis